Aanvullende zorg aanvragen – Huisartsenpraktijk Tuindorp Nieuwendam – Amsterdam
Avenhornstraat 41 1023 TR Amsterdam

Aanvullende zorg aanvragen

Heeft u zorg of een hulpmiddel nodig? Hieronder leest u hoe u dit kunt regelen. In het algemeen geldt: u vraagt dit zelf aan en u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. Als een instantie aanvullende medische informatie nodig heeft, kan de huisarts dit verstrekken, maar alleen als u daar schriftelijke toestemming voor geeft. Heeft u hulp nodig bij een aanvraag? Vraag iemand uit uw directe omgeving om hulp. Als u niemand heeft die u hierbij kan helpen kunt u terecht bij het Buurtteam, telefoon 020 4354555.

 

Zorg in en om het huis
Heeft u vanwege een ziekte of beperking hulp nodig in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld in uw woning, uw sociale leven of bij vervoer? Als mensen in uw omgeving u niet voldoende kunnen helpen, moet de gemeente u ondersteunen. Dat staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hierbij kunt u denken aan; huishoudelijke hulp, hulp bij vervoer, aanvraag voor een scootmobiel etc. Kijk op: Wmo Helpdesk – Gemeente Amsterdam of bel 0800 0643.

 

Personenalarmering
U kunt personenalarmering aanvragen via Stichting ATA. Dat kan via de website van ATA of per telefoon: 020 592 3131

 

Persoonlijke verzorging
Als u vanwege een medische aandoening persoonlijke zorg nodig heeft, dan valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Denk hierbij aan; hulp bij douchen, opstaan, eten of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven. U kunt dit zelf aanvragen door een willekeurige thuiszorgaanbieder te bellen. Komt u er niet uit? Bel dan met het servicebureau van de Zorggroep Noordwest Veluwe: 088 – 056 3000

 

Intensieve zorg
Heeft u, vanwege een stoornis of handicap, levenslang intensieve zorg en toezicht in de buurt nodig? Dit is geregeld in de Wet Langdurige Zorg. Of u voor deze zorg in aanmerking komt, wordt bepaald door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een aanvraag kunt u, of uw familie, doen via: ww.ciz.nl