Huisregels – Huisartsenpraktijk Tuindorp Nieuwendam – Amsterdam
Avenhornstraat 41 1023 TR Amsterdam

Huisregels

  • Er is respect voor elkaar.
  • Belediging, discriminatie, agressie, geweld en intimiderend gedrag in welke vorm dan ook is onacceptabel
  • Dieren zijn niet toegestaan in de praktijk, met uitzondering van hulphonden.
  • In en rondom het gebouw mag er niet gerookt worden.
  • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kan de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden.
  • Respecteer de privacy van onze patiënten en medewerkers en maak geen foto’s of filmpjes.
  • Mobiel bellen mag u buiten. Graag in de wachtkamer rekening houden met anderen en zet bijvoorbeeld uw telefoon op stil.
  • Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen? Zeg dan op tijd af zodat we andere patiënten kunnen helpen.

Houdt u zich meerdere keren niet aan onze huisregels….dan zullen wij genoodzaakt zijn maatregelen te treffen volgens de KNMG Richtlijn