Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.
Avenhornstraat 41 1023 TR Amsterdam

Klachtenregeling

Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het soms voorkomen dat u zich niet goed behandeld voelt door ons. Wij horen dat dan graag van u. Probeer eerst uw klacht te bespreken met uw huisarts en samen het probleem op te lossen. Dat kan ook als de klacht gaat over de praktijkassistente, de praktijkondersteuner, de huisartsenpost of de waarnemer.

U kunt hiervoor ook ons klachtenformulier gebruiken: Klachtenformulier Huisartsen Tuindorp Nieuwendam

De huisartsenpraktijk is aangesloten bij SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). Deze instantie kan worden ingezet na het bespreken van uw klacht in de huisartsenpraktijk.

Uw klacht wordt dan voorgelegd aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.